ยินดีต้อนรับทุกท่าน....เข้าสู่รั้วเขียวขาว ..คำขวัญของโรงเรียน รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ร่วมใจพัฒนา..

 


 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
ครู-บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องสมุดมีชีวิต
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมประจำวัน
Ling อื่นๆ

 

 

นางสาวพัชรินทร์  เนื่องอ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินรัก


107 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทร.032-565172

E-Mail : nearnrak.lnw.mn@hotmail.com Tel.  081-9429533